Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING PERSOONSGEGEVENS KORFBALVERENIGING TJOBA

Korfbalvereniging Tjoba Korfbalvereniging Tjoba, gevestigd aan Nieuwerijksweg 11a ‘s-Heer Hendrikskinderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.kvtjoba.nl Nieuwerijksweg 11a ‘s-Heer Hendrikskinderen 0113-233001
R.J. Harinck is de Functionaris Gegevensbescherming van Korfbalvereniging Tjoba hij is te bereiken via kvtjoba@outlook.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Korfbalvereniging Tjoba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Pasfoto / teamfoto

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Korfbalvereniging Tjoba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw lidmaatschapscontributie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en promotie e-mails
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingstaken uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van ons beleid en activiteiten

(SOCIAL) MEDIA

Korfbalvereniging Tjoba vraagt expliciete toestemming aan haar leden om:

 • Nieuwbrieven naar hen te versturen
 • Vermeldingen in (social)media updates. (Let op, nieuwsberichten vallen hier niet onder (Wet journalistiek)
 • (team)foto’s te publiceren op de website of op de social media accounts
  Indien het lid geen toestemming heeft gegeven zal deze geen nieuwsbrieven meer ontvangen en/of niet meer worden vermeld op onze website en social media accounts.

Cookies

Korfbalvereniging Tjoba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Korfbalvereniging Tjoba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Korfbalvereniging Tjoba) tussen zit. Korfbalvereniging Tjoba gebruikt de volgende applicaties:

 • KNKV Sportlink
 • Davilex (Boekhouding)
 • WordPress (Website)
  KV Tjoba | Privacyverklaring persoonsgegevens Korfbalvereniging Tjoba rev. 2018 2
 • Facebook
 • Instagram

Hoe lang we jouw data bewaren

Korfbalvereniging Tjoba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: (10 jaar na opzegging lidmaatschap ivm uitnodigingen oud-leden)
 • Bankrekeningnummer: (1 jaar na opzegging lidmaatschap ivm eventuele opstaande betalingen)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Korfbalvereniging Tjoba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de KNKV en andere verenigingen voor eventuele overschrijvingen.

Waar we jouw data naartoe sturen

Contactformulieren van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Korfbalvereniging Tjoba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kvtjoba@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Korfbalvereniging Tjoba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Korfbalvereniging Tjoba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via kvtjoba@outlook.com