KV Tjoba

Club van 100

Wat is de Club van 100?

Tjoba’s Club van 100 is een a-select, gewaardeerd en alom geprezen genootschap. Banden met de Vrijmetselarij worden veelvuldig gesuggereerd, maar daar kunnen we uiteraard geen uitspraken over doen. We zijn gekoppeld aan de kv Tjoba, maar leggen geen verantwoording af aan officiële organen binnen de vereniging. Natuurlijk dragen we ons aller Tjoba een warm hart toe en handelen we altijd in het belang van de club! 

Anders gezegd zijn wij erudiet, elitair, exclusief en decadent, maar ook toegankelijk. Iedereen (ouder dan 18 jaar) mag lid worden, ook niet-Tjobaleden. Dat kan via een bestaand lid. Een mondelinge toezegging is al voldoende, wij zijn de beroerdste niet.

Wat kost dat?
Als lid van de Club van 100 betaalt u op jaarbasis een bedrag van € 100,00 in vier termijnen van € 25,00. Van betalende Tjobaleden zal dit bedrag worden afgeschreven van het bij de penningmeester bekende rekeningnummer. Niet-leden dienen een IBAN nummer met voldoende krediet te overleggen. 

Wat doet de Club van 100 met uw € 100,00?
Nu denkt u, allemaal leuk en aardig, maar wat gebeurt er met mijn zuurverdiende € 100,00? Welnu, uw bijdrage wordt opgesplitst in twee delen. € 75,00 wordt gebruikt voor doeleinden die rechtstreeks bijdragen aan het belang van Tjoba. Sinds de oprichting in 2009 heeft de Club van 100 al behoorlijk wat pecunia uitgegeven. 

Dames en heren, the sky is the limit. Jaarlijks vergaderen we één of twee keer om te besluiten waar we geld aan willen spenderen. Alle initiatieven en ideeën zijn bespreekbaar. Bij oprichting hebben we in het statuut vastgelegd dat de Club van 100 er niet is om gaten in de begroting van Tjoba te dichten. We willen ons geld welbesteed uitgeven, aan zaken waar iedereen beter van wordt. Eventuele verzoeken vanuit bijvoorbeeld het bestuur worden uiteraard, bij gebleken relevantie, wel ter besluitvorming geagendeerd.
Besluiten worden in principe genomen op de momenten dat we vergaderen, op basis van een meerderheid. Het kan zo zijn dat er tussen de vergaderingen door ideeën opkomen, in dat geval wordt er een stemming via de mail georganiseerd.

En de resterende € 25,00…
… gaat in de activiteitenpot. Minimaal één keer per jaar trekt de Club van 100 er op uit. Het jaarlijkse uitje is uitsluitend voorbehouden aan leden van de Club van 100. U begrijpt dat dit nóg een goede reden is om lid te worden. Voor het uitje geldt eveneens dat een besluit genomen wordt op basis van een meerderheid. Kunt u niet mee dan wordt uw € 25,00 overgeheveld naar de Club van 100-kas. 

Meer informatie?
Sander Leijs, voorzitter Club van 100

Wall of Fame – Leden

In de kantine prijkt een heuse Wall of Fame aan de muur. Alle leden van de Club van 100 krijgen een eervolle vermelding op dit staaltje vakmanschap. Uw naam wordt bijgezet, gegraveerd in zilver van het zuiverste soort. Uiteraard is dit slechts een bijzaak, belangrijkste is dat u lid bent van de Club van 100 en aanspraak kan maken op de daarbij behorende privileges.

Momenteel telt de Club van 100 al 43 leden, zie onderstaand. Om in de woorden van Ivo Niehe te spreken, een belachelijk groot succes natuurlijk.

NickyAalders
MartijnBakker
RobertBoogaard
MarcoBoutens
Bas van Boven
Gerbenvan Boven
DennisBroerse
Dickde Bruine
Patrickde Bruine
BertCijsouw
ChristianDekker
Cockyvan Diemen
Arjende Dreu
Eddiede Dreu
Marcelde Dreu
Remcode Dreu
Robvan Eekelen
ChrisFranse
KeesGelok
LeoGoedegebure
AndréGoossens
Jan-KeesGoossens
RobinHarinck
SanderHarinck
PeterJoosse
Jurgende Kunder
StijnLangedijk
SanderLeijs
CoenMelse
NielsPekaar
RensPekaar
PieterPotter
Arjande Roo
Robertvan Schaik
Markde Schipper
JaccoSchrijver
Robyde Vegte
WernerVerhaegen
EsmeeWalraven
NielsWestmaas
MarkoZijl
Kode Schipper
JohanHarinck