Veilig Sportklimaat

Een prettig en veilig sportklimaat bij Tjoba

 

 

 

 

Dat lijkt gelukkig vanzelfsprekend binnen onze vereniging! Toch komen met enige regelmaat incidenten voor bij sportverenigingen. Om ervoor te zorgen dat deze kans bij Tjoba zo klein mogelijk is, willen wij er alles aan doen om iedereen die betrokken is bij onze vereniging een veilig (sport)klimaat te bieden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen! Hiertoe hebben wij bijvoorbeeld omgangsregels opgesteld.  Van al onze leden en andere betrokkenen (denk aan ouders, supporters e.d.) verwachten wij dat zij zich aan deze omgangsregels houden en elkaar aanspreken als dit niet het geval is. Dat is wellicht niet altijd gemakkelijk. Vraag dan gerust hulp, bijvoorbeeld aan iemand binnen de club of een commissie- of een bestuurslid

Omgangsregels binnen Tjoba

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Naast de omgangsregels hebben we ook specifieke regels opgesteld (samen met NOC NSF) voor coaches, trainers en begeleiders. Je vind deze regels terug op onze website en je kunt ze ook navragen bij het bestuur.

Binnen onze korfbalvereniging vormen kinderen een bijzondere risicogroep en wij willen voorkomen dat zij in aanraking komen met ongewenst gedrag door anderen. Naast het uitdragen van de gedragsregels zullen wij vrijwilligers (denk aan trainers of bijvoorbeeld begeleiders bij jeugdactiviteiten) vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze VOG kunnen wij, via het NOC NSF, samen met de vrijwilliger gratis aanvragen. Natuurlijk biedt deze verklaring niet de garantie dat er geen issues zullen zijn in de toekomst, maar in ieder geval kunnen we dan vast stellen dat er geen issues in het verleden zijn geweest (met betrekking tot het begeleiden van kinderen). Ben je vrijwilliger binnen onze vereniging en je werkt met jeugd of kinderen dan zul je binnenkort een e-mail ontvangen met het verzoek de aanvraag in te dienen.

Heb je het idee dat er sprake is van een sociaal onveilige situatie of ongewenst gedrag kun je dit altijd aangeven bij het bestuur. Met elkaar zullen we dan zoeken naar een oplossing. Ook heeft het KNKV twee vertrouwenspersonen in dienst die kunnen ondersteunen als er sprake is van ongewenst gedrag. Op de website van Tjoba kun je de gegevens terug vinden.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande, of misschien wel ideeen om ongewenst gedrag binnen onze vereniging te voorkomen,  spreek dan gerust een bestuurslid aan. Een veilig sportklimaat maken we tenslotte samen!