Wat is de Club van 100?

Tjoba’s Club van 100 is een a-select, gewaardeerd en alom geprezen genootschap. Banden met de Vrijmetselarij worden veelvuldig gesuggereerd, maar daar kunnen we uiteraard geen uitspraken over doen. We zijn gekoppeld aan de kv Tjoba, maar leggen geen verantwoording af aan officiële organen binnen de vereniging. Natuurlijk dragen we ons aller Tjoba een warm hart toe en handelen we altijd in het belang van de club! Anders gezegd zijn wij erudiet, elitair, exclusief en decadent, maar ook toegankelijk. Iedereen (ouder dan 18 jaar) mag lid worden, ook niet-Tjobaleden. Dat kan via een bestaand lid. Een mondelinge toezegging is al voldoende, wij zijn de beroerdste niet.

Wat kost dat?
Als lid van de Club van 100 betaalt u op jaarbasis een bedrag van € 100,00 in vier termijnen van € 25,00. Van betalende Tjobaleden zal dit bedrag worden afgeschreven van het bij de penningmeester bekende rekeningnummer. Niet-leden dienen een IBAN nummer met voldoende krediet te overleggen.

Wat doet de Club van 100 met uw € 100,00?
Nu denkt u, allemaal leuk en aardig, maar wat gebeurt er met mijn zuurverdiende € 100,00? Welnu, uw bijdrage wordt opgesplitst in twee delen. € 75,00 wordt gebruikt voor doeleinden die rechtstreeks bijdragen aan het belang van Tjoba. Sinds de oprichting in 2009 heeft de Club van 100 al behoorlijk wat pecunia uitgegeven. [Zie aankopen Club van 100.]

Dames en heren, the sky is the limit. Jaarlijks vergaderen we één of twee keer om te besluiten waar we geld aan willen spenderen. Alle initiatieven en ideeën zijn bespreekbaar. Bij oprichting hebben we in het statuut vastgelegd dat de Club van 100 er niet is om gaten in de begroting van Tjoba te dichten. We willen ons geld welbesteed uitgeven, aan zaken waar iedereen beter van wordt. Eventuele verzoeken vanuit bijvoorbeeld het bestuur worden uiteraard, bij gebleken relevantie, wel ter besluitvorming geagendeerd.

Besluiten worden in principe genomen op de momenten dat we vergaderen, op basis van een meerderheid. Het kan zo zijn dat er tussen de vergaderingen door ideeën opkomen, in dat geval wordt er een stemming via de mail georganiseerd.

En de resterende € 25,00…
… gaat in de activiteitenpot. Minimaal één keer per jaar trekt de Club van 100 er op uit. Het jaarlijkse uitje is uitsluitend voorbehouden aan leden van de Club van 100. U begrijpt dat dit nóg een goede reden is om lid te worden. Voor het uitje geldt eveneens dat een besluit genomen wordt op basis van een meerderheid. Kunt u niet mee dan wordt uw € 25,00 overgeheveld naar de Club van 100-kas.

Meer informatie?
Sander Leijs, voorzitter Club van 100

Logo_Club_van_100