Maatregelen n.a.v. corona-virus

Beste Tjobanezen, ouders en supporters,

Het KNKV heeft, naast de reeds geldende maatregelen vanuit het RIVM, besloten om alle korfbalwedstrijden t/m 31 maart af te lasten. Daarnaast worden verenigingen geadviseerd om trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Als Tjoba zullen wij deze maatregelen en adviezen zoveel als mogelijk volgen. Dus trainingen en activiteiten zullen per direct niet doorgaan. Het is, in verband met aansprakelijkheid, ook niet de bedoeling om op eigen initiatief te gaan trainen in de zaal.

Verdere consequenties van de maatregelen vanuit het KNKV krijgen we nog door.

We zullen jullie opnieuw informeren als daar aanleiding voor is.

Namens Bestuur,

Peter Joosse

Voorzitter Kv. Tjoba